Consiliul național de conducere UNPIR

 

Consiliul naţional de conducere al UNPIR se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor, şi adoptă decizii privind activitatea Uniunii.

 

 

Decizii ce cuprind aspecte referitoare la Fondul de lichidare și procedura de decontare

 

 

Monografia operațiunilor contabile legate de fondul de lichidare

 

Decizia nr. 1/19.01.2018

 

Decizia nr. 5/26.05.2017

 

 

 

Opinii juridice, protocoale, răspunsuri instituții publice

 

Decizia nr. 6/23.06.2017 

 

Cheltuieli de deplasare 

 

Posibilitatea angajării, cu contract de muncă, la o formă de exercitare a profesiei, a unui avocat care are şi calitatea de practician în insolvenţă