Prezentare filială

 

 UNPIR Filiala Timiş are următoarele atribuții:

 

  • se ocupă de evidenţa membrilor practicieni în insolvenţă persoane juridice, persoane fizice compatibile şi persoane fizice incompatibile;

  • informează permanent membrii filialei în legătură cu deciziile adoptate de Consiliul naţional de conducere al UNPIR;

  • informează permanent membrii filialei în legătură cu circularele transmise de Secretariatul general al UNPIR;

  • informează permanent membrii filialei în legătură cu circularele transmise de INPPI;

  • mobilizează şi sprijină membrii săi în activitatea profesională, asigurând respectarea obligaţiilor statutare, respectiv: achitarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor profesionale, depunerea declaraţiilor de venit în termenul prevăzut de Statut, reînnoirea sau încheierea de către membrii Filialei a poliţelor de asigurare profesională;

  • sprijină Comisia de cenzori în acţiunea de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale cât şi a efectuării virărilor de 2% în contul de lichidare;

  • sprijină candidaţii la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, verifică şi avizează documentele necesare înscrierii şi asigură transmiterea acestora la Secretariatul General al UNPIR;

  • asigură arhivarea corespunzătoare a documentelor existente în portofoliul ei.

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2018 

 

Raport de activitate pentru anul 2017

 

 

Persoana de contact:

Preşedinte UNPIR Filiala Timiş

Av. Dr. Flavia Consuela Crăciun

 

 

CONDUCERE:

Președinte UNPIR Filiala Timiș

AV. DR. FLAVIA CONSUELA CRĂCIUN

 

 

Consiliu de Conducere al UNPIR Filiala Timiş

1. Crăciun Flavia Consuela - Preşedinte

2. Păsărin Eleonora - Membru

3. Talpai Loredana Hortensia - Membru

 

 

Instanţa Locală de Disciplină Timişoara

1. Pirtea Lorena Mariela  - Preşedinte

2. Scorobete Ancuţa 

3. Şchiopescu-Budacă Elena Magdalena

4. Şermer Simona Silvana Georgeta 

 

 

Comisia de Cenzori a UNPIR Filiala Timiş

1. Iorgovan Bianca

2. Florea Lucian Cristian

3. Trifa Liviu Ionel