Consiliul de conducere al filialei

 

 

Consiliul de Conducere al UNPIR Filiala Timiş

1. Av. dr. Crăciun Flavia Consuela - Preşedinte 

2. Jr. Păsărin Eleonora - Membru

3. Jr. Talpai Loredana Hortensia - Membru

 

Consiliul de conducere al UNPIR Filiala Timiș se întrunește la solicitarea preşedintelui cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar.

 

Consiliul de conducere al UNPIR Filiala Timiș are următoarele atribuții:

 

  • asigură desfăşurarea activităţii filialei;

  • transmite Consiliului naţional de conducere UNPIR orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;

  • convoacă şi organizează adunarea generală a filialei;

  • propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori;

  • analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu;

  • angajează personalul executiv al secretariatului filialei