Legislatie

 

Acte normative cu incidenţă asupra desfăşurării activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare

 

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

pdf icon

 

Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 

Hotărârea nr. 2/2017 Congres UNPIR

pdf icon

 

Hotărârea nr. 3/2019 Congres UNPIR

pdf icon

 

Hotărârea nr. 1/3/22.01.2015 INPPI privind schimbarea modalității de calcul a numărului de ore de pregătire profesională

pdf icon

 

 

Legi privind procedurile de insolvență

 

Regulamentul CONSILIULUI (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență 

pdf icon

 

Legea privind procedura insolvenței

 

Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

 

Legi societăți comerciale

 

Ordin ANAF nr. 1443/06.06.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF

pdf icon

 

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

pdf icon