Anunt oferte servicii valutare

In vederea vanzarii prin licitatie publica a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul debitoarei ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL – in faliment, Dosat nr. 4236/30/2010, este necesara evaluarea acestora. In acest scop, pentru conformare la votul creditorului, lichidatorul judiciar C.I.I. Datcu Maria, solicita oferte pentru servicii de evaluare de la evaluatori membri ANEVAR. Bunurile supuse evaluarii constau in:  teren cu constructii (fosta ferma zootehnica), 22 buc. mijloacede transport, elemente din metal etc.

  • Termen depunere 10.12.2021.
  • Relatii suplimentare: Datcu Maria, tel. mobil 0744 511 661 sau e-mail: mariadatcu2003@yahoo.com.

STIRI