Anunturi, Anunturi vanzari

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa Insolvency Smart Concept SPRL, cu sediul în Timișoara, Piața Unirii, nr. 13, etajul 1, birou 2, jud. Timiș, în calitate de lichidator judiciar al Grup Construct S.R.L  –  în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în sat. Mănăstire, com. Birda, nr. 85, jud. Timiș, CUI 21344740, J35/1044/2007, anunţă organizarea de licitaţii publice în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea 85/2014, pentru valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei Grup Construct S.R.L, după cum urmează:

NR.CRT DENUMIRE BUN Valoare de pornire licitație EURO, val.ev.
Teren extravilan înscris în CF 430362 Timișoara, nr. cadastral 430362, suprafața de 20.000 mp 300.000
TOTAL 300.000

 

Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, Piaţa Unirii, nr. 13, etajul 1 biroul 2, jud. Timiş.

Prima licitație se desfășoară la data de 15.04.2022 la ora 14.00 prețul de pornire fiind preţul stabilit prin raportul de evaluare, 100%. A doua licitație se va organiza in 22.04.2022 la ora 14.00, prețul de pornire fiind de 90% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. A treia licitație se va organiza in 29.04.2022 la ora 14.00, prețul de pornire fiind de 80 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare, iar a patra licitație se va organiza in 06.05.2022 la ora 14.00, prețul de pornire fiind de 60% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. Celelalte unsprezece licitații se vor organiza în data de 13.05.2022 la ora 14.00, 20.05.2022 la ora 14.00, 27.05.2022 la ora 14.00, 03.06.2022 la ora 14.00, 10.06.2022 la ora 14.00, 17.06.2022 la ora 14.00, 24.06.2022 la ora 14.00, 01.07.2022 la ora 14.00, 08.07.2022 la ora 14.00, 15.07.2022 la ora 14.00, 22.07.2022 la ora 14.00, prețul de pornire fiind de 50% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. Garanția de participare este de 10% din valoarea cu TVA.Regulamentul de vânzare se va achiziționa contra cost, pentru o taxă de 5.000 lei. Taxa de participare în sumă de 5.000 lei. Toate informațiile relevante sunt cuprinse în regulament și acestea se pot afla după achiziționarea acestuia. Informații suplimentare la tel. 0762236666 sau la e-mail: burz_ciprian@yahoo.com. Oricine îndeplinește condițiile din regulament poate depune oferte de cumpărare și se poate prezenta la licitație.