Anunturi, Anunturi vanzari

Anunt licitatie publica Biral R&B Group

Alfa & Quantum Consulting SPRL, Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, RFO II 0235, Tel: 0256/430328, e-mail: alfaquantum@gmail.com, în calitate de lichidator judiciar al SC Biral R&B Group SRL-D, CUI: 32020936, sediul: Giroc, str. Muncitorilor, nr. 19, jud Timiș; ORC J35/1831/2013, organizează  licitație deschisă cu strigare, conform Regulamentului de valorificare nr. 63/08/ITM/2017 și Caietului de sarcini nr. 64/08/ITM/2017, la sediul lichidatorului judiciar, conform hotărârii adunării creditorilor consemnată în proces verbal nr. 62/08/ITM/2017 din 23.10.2023.

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea următoarelor bunuri mobile. Lista de bunuri este disponibila AICI.

Prețul de pornire este de:
• 100 % din valoarea stabilită prin raportul de evaluare – la primele 2 licitatii;
• 75 % din valoarea stabilită prin raportul de evaluare – la următoarele 2 licitatii;
• 50 % din valoarea stabilită prin raportul de evaluare – la următoarele 2 licitatii;
Licitaţia are 6 termene și se desfășoară la sediul lichidatorului judiciar la ora 12.00, în următoarele date: 21.11.2023, 24.11.2023 28.11.2023, 30.11.2023, 05.12.2023, 08.12.2023. Ofertanţii vor depune documentele necesare licitaţiei, până la ora 15.00, cel târziu la următoarele date: 20.11.2023, 23.11.2023, 27.11.2023, 29.11.2023, 04.12.2023, 07.12.2023 conform caietului de sarcini care se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, spre exemplu: dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în valoare de 200 lei + TVA, garanţia de participare în valoare de 10% din preţul de evaluare al bunurilor pentru care se licitează, depusă în contul contul de lichidare IBAN RO63 PIRB 3701 7772 3300 1000, deschis la First Bank al SC BIRAL R & B GROUP SRL-D cel mai târziu în data stabilită pentru termenul de licitație, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie (dacă este cazul) documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului