Anunturi, Anunturi vanzari

Anunț selecție evaluator – ENIRA TRADING SRL – în insolvență

Subscrisa SCP Consultim Lichidări SPRL, cod de identificare fiscală RO20694608, sediul social Timișoara, B- dul Revoluției, nr. 13, ap. 2 județul Timiș, număr de înscriere UNPIR RFO II 0229, în calitate de administrator judicar al debitoarei ENIRA TRADING S.R.L. — în insolvență, persoană juridică cu sediul în Lugoj, str. Trandafirilor nr.16, bloc Corp 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/3943/2008, cod unic de înregistrare RO 14988560, desemnată prin incheierea civilă nr. 289/06.04.2023 pronunțată de Tribunalul TIMIS, în dosarul 1325/30/2023, organizează selecție in vederea deseinnării unui evaluator autorizat în vederea stabilirii valorii de piață și a valorii de vânzare forțată a bunurilor debitoarei cuprinse în tabelul anexat.

Ofertele de preț, însoțite de dovada calității de evaluator autorizat ANEVAR, vor fi depuse până cel târziu la data de 25.08.2023, ora 14,00, la adresa administratorului judiciar Consultim Lichidări SPRL, din Timișoara, B-dul Revoluției, nr. 13, ap. 2 județul Timiș sau pe adresa de e-mail lichidari.consultim@gmail.com, acestea urmând a fi supuse aprobării adunării creditorilor.

Elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină oferta: prețul în lei, termenul de execuție, modalități de plată a prețului.

Plata serviciilor prestate se va efectua după valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Lista bunuri Enira Trading SRL: