Anunturi, Anunturi vanzari

Anunț selecție topograf – ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL

În vederea vânzării prin licitație publică a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL – în faliment, Dosar nr. 4236/30/2010, amplasate pe raza Comunei Lenauheim, jud. Timiș, pentru a întocmi un Raport de evaluare este necesară realizarea unei ridicări topografice din care să rezulte suprafețele tuturor construcțiilor de pe amplasament, limitele și vecinătățile precum și accesul la amplasament. Lucrarea trebuie realizată de către o persoană fizică sau juridică autorizată. Bunurile supuse topografierii constau în teren cu construcții (fosta fermă zootehnică din com. Lenauheim, jud Timiș).

  • Termen depunere 19.07.2022.
  • Relații suplimentare: lichidator judiciar Datcu Maria, tel. mobil 0744 511 661 sau e-mail: mariadatcu2003@yahoo.com.