Anunturi vanzari

Anunt vanzare SC New Tricot SRL

Alfa & Quantum Consulting SPRL, Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, Nr. RFO II 0235, Fax: 0356/818431, e-mail: contact@aqc.ro, lichidator judiciar al New Tricot SRL, CUI: 31058525, nr. de înregistrare în Registru Comerțului J35/13/2013, sediul: Timișoara, str. Mariana Drăghicescu, nr. 18, birou 1, et. P, jud. Timiș, organizează licitație publică, conform caietului de sarcini, care poate fi achiziționat pe cheltuiala solicitantului la sediul lichidatorului judiciar, în vederea vânzării bunului imobil aflat în proprietatea debitoarei falite  SC New Tricot SRL.

Se vor organiza 3 licitații publice, bilunare având ca preț de pornire 100% din valoarea de evaluare.

Bunul imobil supus valorificării constă în „proprietatea imobiliară situată în Timisoara, Calea Torontalului, DN 6 KM 6, înscris în CF nr. 411878 – Constructii industrial si administrative”, și aparține debitoarei falite  SC New Tricot SRL – în faliment. Valoarea de evaluarea a bunului imobil este de 336.870,00 euro. Valorile indicate nu conțin TVA.

Licitația are 3 termene și se desfășoară la sediul  lichidatorului  judiciar, la ora 13:00, în următoarele date: 15.06.2022; 30.06.2022; 14.07.2022.

Toți cei care vor să cumpere bunul imobil sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare conform caietului de sarcini. Ofertanții vor depune documentele necesare, conform caietului de sarcini, la sediul lichidatorului judiciar, până cel târziu la orele 15:00, în următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea: 10.06.2022; 27.06.2022; 08.07.2022.

Bunul imobil se vinde liber de sarcini conform art. 91 din legea 85/2014.

Toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sunt somați să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Toți cei care vor să cumpere bunului imobil sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare conform caietului de sarcini.

Documentația trebuie să cuprindă: dovada achitării contravalorii caietului de sarcini nr. 67/15/ITM/2019 în sumă de 5.000 lei + TVA, garanția de participare în valoare de 10% din preţul de pornire al licitației, depuse în contul unic de insolvență IBAN RO40 PIRB 3701 7533 5400 1000, deschis la First Bank SA, aparținând debitoarei SC New Tricot SRL – în faliment, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație, documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului.

Cuvinte: 391