Anunturi, Anunturi vanzari

Vânzare bunuri imobile SC Nuclearmontaj SA – anunt 2

 Anunțul complet de licitație se poate regăsi la următorul link:

https://unpirtimis.ro/wp-content/uploads/2023/10/838.1.-Anunt-ziar-licitatie-Ap.G1.pdf

Ofertanţii vor depune documentele necesare licitaţiei, până la ora 13.00, cel târziu la următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea: 18.10.2023, 25.10.2023, 01.11.2023, 16.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, 06.12.2023, 13.12.2023, 20.12.2023, 27.12.2023 conform caietului de sarcini şi regulamentului de vânzare, care se pot achiziţiona la sediul lichidatorului. Documentaţia include dovada achitării contravalorii caietului de sarcini şi garanţia de participare în valoare de 10% din preţul de strigare, depusă în contul IBAN RO72 PIRB 3701 7016 6400 1000, deschis la First Bank SA al  S.C. Nuclearmontaj SA- în faliment, in bankruptcy, en faillite.