Comisia de cenzori a filialei

Comisia de Cenzori a UNPIR Filiala Timiş

 1. Florea Lucian Cristian  – Presedinte
 2. Iorgovan Bianca – Membru
 3. Precup AnaMaria  – Membru

Comisia de cenzori a UNPIR Filiala Timiș este aleasă de către Adunarea generală a filialei, pentru o perioadă de patru ani și este compusă din trei membri.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • verifică evidența contabilă a filialei și respectarea dispozițiilor legale cu privire la operațiunile financiare și contabile ale filialei;
 • prezintă rapoarte Adunării generale a filialei și informăriConsiliului de conducerea filialei;
 • verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către practicieni, calcularea și virarea acestor sume în contul de lichidare al filialei, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 85/2006 şi art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;
 • verifică respectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (2) din O.U.G., de către membrii filialei;
 • verifică respectarea obligației de plată a cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 44 din O.U.G, de către membrii filialei;
 • verifică declararea corectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri conforme cu realitatea;
 • verifică documentația întocmită de practicienii în insolvență care solicită decontării din fondul de lichidare;
 • verifică îndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a datelor statistice prevăzute în statut, de către membrii filialei.

Regulament de organizare și funcționare Comisia de cenzori UNPIR Filiala Timiș

VEZI DOCUMENT

Eliberarea atestatelor şi legitimaţiilor

VEZI DOCUMENT

Procentul de 2%

VEZI DOCUMENT