COMISIA DE CENZORI A UNPIR FILIALA TIMIȘ 

Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Membrii Comisiei de Cenzori a UNPIR Filiala Timiș sunt:

  • Florea Lucian Cristian – Președinte
  • Iorgovan Bianca  – Membru
  • Precup AnaMaria  – Membru

 

Cenzorii exercită următoarele atribuții:

  • certifică situațiile financiare ale Filialei
  • verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către formele de exercitare a profesiei
  • avizează pentru conformitate Tabelul centralizator (ce cuprinde cota de 2% virată, soldul datoriilor existente la sfârșitul lunii precedente)
  • verifică, prin sondaj, realitatea declarației anuale pe venit ale formelor de exercitare ale profesiei
  • avizează pentru conformitate obligaţiile înregistrate spre plată din Fondul de lichidare.