Consiliul de conducere al filialei

Consiliul de Conducere al UNPIR Filiala Timiş

  1. Urechiatu Romeo Antoniu – Presedinte
  2. Carceie Marius Radu – Membru
  3. Velican Oana Luminita – Membru

Consiliul de conducere al UNPIR Filiala Timiș se întrunește la solicitarea preşedintelui cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar.

Consiliul de conducere al UNPIR Filiala Timiș are următoarele atribuții:

  • asigură desfăşurarea activităţii filialei;
  • transmite Consiliului naţional de conducere UNPIR orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;
  • convoacă şi organizează adunarea generală a filialei;
  • propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori;
  • analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu;
  • angajează personalul executiv al secretariatului filialei,