Consiliul național de conducere UNPIR

Consiliul naţional de conducere al UNPIR se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor, şi adoptă decizii privind activitatea Uniunii.

Decizii ce cuprind aspecte referitoare la Fondul de lichidare și procedura de decontare

Decizia nr. 1/19.01.2018

Decizia nr. 5/26.05.2017

                 Anexa 1                  Anexa 2

Opinii juridice, protocoale, răspunsuri instituții publice

Decizia nr. 6/23.06.2017 – cuprinde în Anexa 1

Cheltuieli de deplasare