Decontarea din fondul de lichidare

  • DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A ONORARIILOR STABILITE PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ

 ⟶ VEZI DOCUMENT

  • DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A CHELTUIELILOR DE PROCEDURĂ APROBATE  PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ

VEZI DOCUMENT

  • DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A ONORARIILOR ÎN CAZURILE DE ÎNLOCUIRE ÎNAINTE DE ÎNCHIDEREA PROCEDURII

              Pentru onorariu de 3000 de lei ⟶ VEZI DOCUMENT 

              Pentru onorariul de 4000 de lei  ⟶ VEZI DOCUMENT

  • DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A ONORARIILOR STABILITE PENTRU PROCEDURA DE DIZOLVARE/LICHIDARE ȘI RADIERE A DEBITOAREI

                 ⟶ VEZI DOCUMENT

  • DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A CHELTUIELILOR STABILITE PENTRU PROCEDURA DE DIZOLVARE/LICHIDARE ȘI RADIERE A DEBITOAREI

                   ⟶ VEZI DOCUMENT

  • DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A ONORARIILOR STABILITE PENTRU PROCEDURA DE DIZOLVARE ȘI RADIERE CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

                  ⟶ VEZI DOCUMENT