Despre noi

PREZENTARE:

Istoric: a luat fiinta in anul 1999 in conditiile legii de organizare a profesiei si de constituire a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare. La inceputul anului 2001, a fost aprobata includerea in Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) si a ocupatiilor de administrator judiciar si lichidator.
Prin Legea privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale din Romania a fost confirmata calitatea de practician in reorganizare si lichidare ca profesie reglementata, conferindu-se totodata Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare rolul de autoritate competenta in evaluarea si atestarea cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si a celorlalte state, care vor dori sa activeze ca administratori judiciari sau lichidatori in Romania, avand calitatea de practicieni in insolventa in statele in care isi au domiciliul sau sediul profesional.

Scop: construirea pe o baza complexa a identitatii si recunoasterea publica a profesiei de practician in insolventa, avand ca obiectiv dezvoltarea continua a profesiei, care sa permita membrilor Uniunii oferirea unor servicii de inalta calitate comunitatii de afaceri in primul rand.

Integrarea europeana din punct de vedere al profesiei

Prin Rezolutia din 16.12.2003 Parlamentul european a concluzionat ca sunt necesare reguli in contextul specific al fiecarei profesii, mai ales in ceea ce priveste organizarea profesiei, calificarile, etica profesionala, controlul, impartialitatea, competenta membrilor, prevenirea conflictelor de interese si a publicitatii mincinoase etc.

Atat legea care reglementeaza activitatea practicienilor in insolventa, cat si Statutul profesiei si Codul de etica profesionala sunt aliniate legislatiei comunitare neavand prevederi contrare Directivei Servicii a Uniunii Europene privind libera circulatie a serviciilor.

Legislatie si autoreglementare

Legile referitoare la procedura insolventei, la dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei, precum si cu privire la falimentul altor entitati, asigura cadrul juridic necesar desfasurarii in bune conditii a procedurilor menite sa realizeze si sa mentina un circuit comercial cat mai curat. Iesirea de pe piata a entitatilor neviabile si perturbatoare ale echilibrului macro si microeconomic a fost una dintre cerintele importante pentru definirea economiei noastre ca economie de piata functionala si aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Initiativele de autoreglementare ale UNPRL si apoi UNPIR au fost, sub diferite forme: elaborarea codului de etica, elaborarea de standarde profesionale (manual de bune practici), norme si proceduri (procedura de analiza a abaterilor disciplinare). Necesitatea autoreglementarii a avut la baza necesitatea unui nivel ridicat de competenta, calitatea serviciilor avand o mare incidenta asupra tertilor (putand induce in eroare investitorii,creditorii, furnizorii, actionarii, autoritatea fiscala etc.) si buna administrare a justitiei.Unul din obiectivele imediate ale conducerii UNPIR este realizarea, in colaborare cu Oficiul National al Registrului Comertului, cu magistrati si cadre universitare a unei culegeri de decizii ale instantelor in domeniul insolventei.