Fondul de lichidare este constituit din sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiţiei, prin ONRC și din procentul de 2% încasat de Filiale de la practicienii în insolvenţă.

Procedura de administrare a fondulului de lichidare constituit conform art 4 din Legea 85/2006, privind procedura de insolvență și art 39/85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și este prezentată la cap XIII din statutul privind organizarea și statutului de practician în insolvență.

Potrivit Adunării Generale a membrilor UNPIR, filiala Timiș, din data de 14.04.2022, modalitatea de decontare din fondul de lichidare a  onorariilor practicienilor în insolvență în dosarele fără bunuri, în cazurile de înlocuire înainte de închiderea procedurii, să fie următoarele:

  • 90% din onorariu să fie acordat practicianului desemnat la data deschiderii procedurii de insolvență conform Legii 85/2014/ procedurii de lichidare conform Legii 31/1990
  • 10% din onorariu să fie împărțit în mod egal practicienilor care vor urma în procedura de insolvență/lichidare până la închiderea acesteia.