Declaratie de venituri

FOND DE LICHIDARE

Cerere decontare din fondul de lichidare
Declarație neîncasare onorariu și cheltuieli de procedură
Cerere privind renunțarea la onorariu și cheltuieli

COTA 2%

Declarație de raportare a procentului de 2%

RFO

I. CABINETE

Cerere de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare
Anexa F1 – Anexa la cererea de înregistrare în Registrul formelor de organizare
Cerere de îndreptare erori materiale, operare
Cerere de eliberare acte Cabinet F5
Cerere de furnizare informații, extras registru
Cerere preschimbare certificat F7
Decizie înființare cabinet
Nivelul taxelor pentru cabinetele individuale și cabinetele asociate

II. SOCIETĂȚI

Model contract societate
Cerere înregistrare în Registrul Formelor de organizare
Cerere verificare disponibilitate
Cerere îndreptare erori operare
Cerere de eliberare acte
Cerere de furnizare informații
Cerere de preschimbare certificat
Dovadă depurere cerere operare
Declarație succesiune
Anexa F1 SPRL
Anexa F1 IPURL

III. CERERI OPȚIUNE

Model CV
Trecere dintr-o secțiune în alta a Tabloului
Cerere scutire stagiu 10 ani în domeniul economic juridic
Cerere scutire stagiu 3 ani în interiorul profesiei
Declarația de opțiune – cerere
Cerere înscriere fără examen cu scutire de stagiu
Cerere înscriere examen definitivat
Cerere încriere în Tablou persoane fizice
Convenție asociere
Cerere înscriere în Tablou persoane fizice fără examen
Contract societate
Cerere înscriere examen acces profesie
Jurământ
Decizie înființare cabinet