Glosar

ABROGARE 
reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara. Abrogarea poate fi expresa, cand actul nou o pronunta direct, sau tacita (implicita), cand dispozitiile din actul anterior devin incompatibile cu cele din actul nou

ABTINERE 
este institutia prin care persoana incompatibila se abtine sa participe in procesul penal, daca se afla intr-unul din cazurile de incompatibilitate prevazute de lege

ABUZ 
reprezinta o depasire a legalitatii, este o fapta ilegala, adica exercitarea unui drept impotriva scopului lui economic si social, a legii sau regulilor de convietuire sociala

ABUZ DE DREPT 
constituie o fapta ilicita si angajeaza raspunderea civila delictuala a celui in culpa, in masura in care sunt intrunite conditiile legii.

ABUZ DE INCREDERE 
face parte din categoria crimelor si delictelor contra patrimoniului si consta in insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, ori fapta de a schimba in tot sau in parte, substanta sau calitatile marfurilor incredintate spre transport, sau daca aceasta schimbare s-a efectuat prin folosirea de substante vatamatoare, precum si fapta de a distruge obiectele primite in gaj de catre creditor.

ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR
este fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane.

ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE
este fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei unitati publice, institutii publice sau altei persoane juridice de interes public, sau o paguba patrimoniului acesteia.

ACCEPTARE 
este manifestarea vointei de a dobandi un drept, de a primi oferta de incheiere a unui contract, sau de a primi o succesiune.

ACCEPTAREA SUCCESIUNII 
reprezinta modalitatea de exercitare a dreptului de optiune succesorala ce consta in actul juridic unilateral prin care un mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal isi exprima vointa de a primi mostenirea la care este indreptatit.

ACCESIUNE
reprezinta incorporarea materiala a unui lucru considerat mai putin important intr-un bun mai important, cu efectul dobandirii dreptului de proprietate asupra primului bun de catre proprietarul celui de-al doilea.

ACCESIUNE IMOBILIARA ARTIFICIALA 
este o forma a accesiunii imobiliare a carei infaptuire presupune interventia omului, adica constructia sau plantatia facuta de proprietar pe terenul sau dar cu materialele altuia ori, constructia sau plantatia facuta de o persoana cu materialele sale pe terenul proprietatea altei persoane, si implica obligatia proprietarului ce beneficiaza de ea sa plateasca despagubiri celui in detrimentul caruia a operat

ACCESIUNE IMOBILIARA NATURALA 
este o forma a accesiunii imobiliare care se realizeaza fara interventia omului, adica: aluviunea, avulsiunea, insulele si prundisurile, precum si accesiunea animalelor.

ACCESIUNE MOBILIARA 
forma a accesiunii ce consta in unirea prin incorporare a unor bunuri mobile care apartin unor proprietari diferiti, unire prin care se formeaza un lucru mobil nou ce revine proprietarului lucrului cel mai important dintre cele care s-au unit, cu obligatia de a despagubi pe proprietarul lucrului mai putin important.

ACCIDENT DE MUNCA 
este intamplarea neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva; vatamarea sanatatii sau moartea unui angajat, provocate prin actiunea, de regula neprevazuta, a unei cauze exterioare victimei in cazul procesului de munca sau in legatura cu el.

ACHIESARE
este incuviintarea, recunoastea unui act, a unui drept, a unei hotarari; in cadrul procesului civil este manifestarea in forma procesuala a consimtamantului paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului sau a partii care a pierdut procesul in fata primei instante de a renunta la calea de atac a recursului. Reprezinta un act procesual de dispozitie al partilor alaturi de desistare (renuntare) si tranzactia judiciara pentru stingerea procesului civil, acte ce trebuie facute personal sau prin mandatar cu procura speciala.

ACONT 
este suma de bani platita ca garantie in contul pretului, de una dintre partile contractante celeilalte parti, inainte ca aceasta sa fi trecut la executarea obligatiei sale.

ACORD 
reprezinta consimtamantul la ceva, intelegerea intre doua parti la incheierea unui act juridic, care, uneori, pentru a fi valabil, se da in fata unui functionar sau in fata notarului public.

ACORD COMERCIAL 
reprezinta forma cea mai frecventa pe care o imbraca tratatele internationale, este o conventie prin care, de regula, doua state isi reglementeaza relatiile privind exportul, importul, tranzitul si depozitarea marfurilor, taxele vamale, sistemul de plata, garantii reciproce etc., si care, de obicei, se incheie la nivel guvernamental si poate fi pe termen lung sau pe termen scurt.

ACREDITARE
este imputernicirea data unei persoane prin scrisoare de acreditare intr-o calitate diplomatica.

ACT 
este acel document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de acte: actul juridic, actul administrativ, individual, actul de administrare, act de dispozitie, act procesual, act procedural.

ACT AUTENTIC 
reprezinta mijlocul de proba din categoria inscrisurilor prevazute in Codul civil, care s-a incheiat cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut.

ACT DE CRUZIME
este actul savarsit de infractor in timpul consumarii faptei si care provoaca victimei suferinte fizice sau psihice si chinuri prelungite, ceea ce da faptuitorului o ferocitate deosebita. Actul de cruzime constituie circumstanta agravanta reala si se rasfrange si asupra participantilor, daca au hotarat impreuna asupra acestuia. Actele de cruzime alaturi de actele de violenta fac parte din fenomenul de agresivitate, care este o componenta a agresivitatii infractorului. Actele violente chiar daca nu sunt enumerate de lege ca circumstante agravante, instanta de judecata le poate retine ca atare daca ele imprima faptei un caracter grav.

ACT DE EXECUTIE 
este actul prin care se duce la indeplinire hotararea de a savarsi o infractiune, realizandu-se insasi actiunea care constituie elementul material al infractiunii. Actul de executie face parte din faza externa a infractiunii, in care se incadreaza si tentativa. Legislatia penala romana arata ca actele de executie se pedepsesc ori de cate ori legea prevede aceasta.

ACT DE STARE CIVILA 
este inscrisul autentic prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane.

ACT SUB SEMNATURA PRIVATA 
reprezinta un mijloc de proba din categoria inscrisurilor ce cuprinde pe langa continut si semnatura partilor, elemente necesare pentru valabilitatea lui.

ACTE PREMERGATOARE 
sau investigatiile prealabile, sunt actele procedurale de natura si functionalitate specifica, situate in afara procesului penal. Scopul lor este de a completa informatiile pe care le au organele de urmarire penala cu privire la savarsirea unei infractiuni si de a preintampina inceperea urmaririi penale in mod nejustificat. Pot fi ascultate anumite persoane, se efectueaza verificari, investigatii, pande operative, fotografii, filme, verificarea unor inscrisuri, cercetarea la fata locului, interceptarea comunicatiilor, ascultarea secreta. Nu in orice cauza penala este necesara efectuarea de acte premergatoare.

ACTE PREPARATORII 
sunt actele prin care se pregateste realizarea, executarea infractiunii de a savarsi o infractiune. Legea penala romana nu pedepseste actele preparatorii decat in mod exceptional, in cazul unor delicte grave cand sunt asimilate cu tentativele si sanctionate ca atare; alteori, sunt incriminate ca delicte si crime de sine statatoare

ACTIONAR 
este persoana care poseda actiuni la o societate pe actiuni sau la o societate in comandita pe actiuni.

ACTIONAR SEMNIFICATIV 
este persoana care, nemijlocit si singura, ori prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare.

ACTIUNE CAMBIALA 
este mijlocul juridic prin care posesorul unei cambii isi realizeaza dreptul sau de creanta izvorat din aceasta, urmarind in cazul in care plata este refuzata, pe debitorul principal ori pe debitorii in regres. Actiunea cambiala este o actiune directa si serveste creditorului cambial pentru urmarirea datornicului pe cale judiciara, putand fi facuta oricand pana la implinirea termenului de prescriptie, dar poate fi si indirecta sau de regres servind creditorului cambial la urmarirea debitorilor in regres, fiind posibila atat la implinirea scadentei, cat si in anumite conditii, mai inainte de data scadenta.

ACTIUNE CIVILA 
este mijlocul legal cel mai important de protejare prin constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotite de lege nerespectate. In sens material, reprezinta posibilitatea reclamantului de a obtine recunoasterea sau realizarea dreptului sau contestat, incalcat, nerespectat, prin contrangerea judiciara a paratului. In sens procesual, dreptul la actiunea civila reprezinta posibilitatea unei persoane de a se adresa organului jurisdictional, in vederea apararii dreptului sau incalcat.

ACTIUNE CIVILA IN PROCESUL PENAL 
este mijlocul legal prin care persoana care a suferit o paguba ca urmare a delictului savarsit, solicita despagubiri in vederea repararii pagubei produse. Obiectul actiunii civile este tragerea la raspundere civila a inculpatului, precum si a partii responsabile civilmente. Actiunea civila poate fi alaturata actiunii penale in cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vatamate ca parte civila, situatie in care ea trebuie solutionata de instanta penala.