Insolvenţa persoanelor fizice

Tabel cu membrii UNPIR înscriși în lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru insolvența persoanei fizice  VEZI

Procedura insolvenţei persoanelor fizice este reglemenată prin Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. 

Legislaţia în domeniu este publicată pe site-ul Filialei, Meniu Legislaţie şi jurisprudenţa. În această secţiune este publicat şi Ghidul insolvenţei persoanelor fizice emis de AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR.

Cerere pentru deschiderea procedurii

Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, din 18.12.2018