Legislatie

Acte normative cu incidenţă asupra desfăşurării activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 

Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

Legi privind procedurile de insolvență