Anunturi, Anunturi vanzari

Licitație deschisă cu strigare Talc Dolomita SA

Alfa & Quantum Consulting SPRL, Filiala Hunedoara, CIF 27669377, sediu: Deva, Al. Salcâmilor bl. 32, sc. 4, ap. 63 jud. Hunedoara, Nr. înregistrare RSP 0440, e-mail: alfaquantum@gmail.com, cu sediul procedural ales în Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, judeţ Timiş,  Nume şi prenume reprezentant persoană juridică: Cârceie Marius Radu şi Alic Bogdan, în calitate de administrator judiciar al SC Talc Dolomita SA, cod de identificare fiscală RO 6936633, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/20/1995, conform încheierii civile nr. 132 din data 21.10.2015  pronunţată de Tribunalul Hunedoara,  în dos. 4477/97/2015, organizează licitație deschisă cu strigare, ÎN BLOC, conform caietului de sarcini nr.398.1/03/IHD/2015 și regulamentului de vânzare nr. 398/03/IHD/2015, în vederea vânzării bunului imobil proprietatea SC Talc Dolomita SA.

Valorificarea bunului imobil se face în baza Hotărârii adunării creditorilor consemnată în procesul verbal nr.394/03/IHD/2015 din data de 12.09.2023.

Bunurile supuse valorificării, ÎN BLOC, au următoarele valori de evaluare și de pornire a licitațiilor(exclusiv TVA):

  1. Bloc 3 – Bunuri imobile ”Teren Incintă Lelese Central – CF62146+CF62031 Lelese”

Valoare start licitatie/termen I – VI, respectiv:

 

Cursul de schimb RON/EUR va fi considerat cursul BNR valabil la data valorificării. La vânzarea bunurilor se va aplica TVA, conform prevederilor legale.

Licitația se organizează la sediul debitoarei S.C. Talc Dolomita S.A din Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Județ Hunedoara. Bunul imobil se vinde liber de sarcini, conform art. 91 din legea 85/2014. Somăm persoanele care pretind vreun drept asupra bunului imobil să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Licitația are 6 termene și se desfășoară la ora 12:00 în următoarele date: 23.10.2023, 06.11.2023, 20.11.2023, 04.12.2023, 18.12.2023, 08.01.2024,  având ca preţ minim de strigare, respectiv preţul minim la care vânzătorul accepta valorificarea activelor, 100% din valoarea de evaluare pentru primele 2 termene de licitație, 90% din valoarea de evaluare pentru următoarele 2 termene de licitație și 80% pentru ultimele 2 termene de licitație. Acest preţ a fost aprobat de adunarea creditorilor la data de 12.09.2023 în ședința consemnată în procesul verbal nr. 394/03/IHD/2015.

Toţi cei care vor să cumpere bunul imobil sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Ofertanţii vor depune documentele necesare licitației, până la ora 12:00, cel târziu la următoarele date, anterior licitației pentru care se dorește participarea: 20.10.2023, 03.11.2023, 17.11.2023, 29.11.2023, 15.12.2023 și 05.01.2024, conform caietului de sarcini și regulamentului de vânzare care se pot achiziționa la sediul procedural ales al administratorului judiciar din Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, judeţ Timiş.

Documentaţia include şi dovada achitării contravalorii caietelor de sarcini şi garanţia de participare în valoare de 10% din prețul minim la care se acceptă valorificarea bunului, depusă în contul IBAN RO14 BRDE 220S V782 6934 2200, deschis la BRD al  SC TALC DOLOMITA SA – în insolvență, en procedure collective, in insolvency.

Persoana desemnată să dea relații despre activul propus spre vânzare: dl. Lupu Vlad Andrei, tel: 0723/604.992. Activele pot fi vizionate de luni până vineri, între orele 10:00-14:00, cu programare telefonică prealabilă.