Anunturi, Anunturi vanzari

Licitație publică Alchool Banat Industry SRL

C.I.I. Datcu Maria, lichidator judiciar al debitoarei Alchool Banat Industry SRL, CUI 16687416, nr. ORC J35/2354/2004, dosar nr. 4236/30/2010, anunță scoaterea la vânzare în bloc prin licitație publică a bunurilor mobile (12 buc. auto MAN) evaluate la 20.400 lei la care se adaugă TVA. Acesta este și prețul de strigare.
Licitația publică va avea loc miercuri 18.01.2023, ora 12 la sediul Filialei U.N.P.I.R. Timiș din Timișoara, str. Fr. Grisellini, nr. 2, etaj 1, cam. 2 și 3. În caz de neadjudecare licitația se va repeta în următoarea zi de miercuri. Ofertele de cumpărare se vor depune la sediul lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Martir Cristina Lungu, nr. 1, ap. 7, jud. Timiș până în ziua precedentă licitației ora 15 și conțin: oferta fermă de participare la licitație; dovada depunerii în contul bancar RO76 BUCU 1071 2159 6063 6RON titular ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL – IN INSOLVENTA a cauțiunii de 10% din prețul de strigare; dovada plății de 500 lei a cumpărării Caietului de sarcini și Regulamentului de participare la licitație; certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original.

Relații suplimentare la tel. 0744511661.