Anunturi vanzari

Licitație publică – bunuri mobile 2 – ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACS POLI TIMIȘOARA

Subscrisa, ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, judeţ Timiş, înregistrată în registrul societăţilor profesionale sub nr. 0235/31.12.2006, reprezentată legal prin asociați coordonatori Alic Bogdan și Cârceie Marius, în calitate de lichidator judiciar al Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara, CUI: 23882975, nr. de înregistrare în Registru Național al Asociațiilor și Fundațiilor 2024/A/2008, sediul: Timișoara, B-dul Regele Ferdinand I, nr. 2, et. II, ap. SAD 10, cod poştal 300006 jud. Timiș, prin pronunțarea sentinței civile nr. 968 din data 07.10.2021 de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dos. 3739/30/2018, organizează licitație publică, cu strigare, ÎN BLOC, conform caietului de sarcini, care poate fi achiziționat pe cheltuiala solicitantului la sediul lichidatorului judiciar, în vederea vânzării bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei falite ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACS POLI TIMIȘOARA – ÎN FALIMENT.
Valorificarea bunurilor mobile se face în baza hotărârii adunării creditorilor din 31.08.2022, consemnată în procesul verbal nr.410/22/ITM/2022, document depus la dosarul cauzei prin Serviciul de Registratură al Tribunalului Timiș, transmis spre publicare în BPI și necontestat în termenul legal prevăzut de art. 48 alin. (8) din Legea 85/2014.
Bunurile supuse valorificării, ÎN BLOC, sunt următoarele:

Atât prețul minim la care se acceptă valorificarea, cât și prețul ofertat vor fi exprimate în euro la cursul BNR din data ținerii licitației și nu includ TVA.
Se vor organiza 6 licitații publice, cu strigare, după cum urmează:
– Primele 2 termene de licitații la 100% din valoarea de evaluare;
– Următoarele 2 termene de licitații la 75% din valoarea de evaluare;
– Ultimele 2 termene de licitații la 50% din valoarea de evaluare;

Licitația are 6 termene și se desfășoară la sediul administratorului judiciar, la ora 14:00, în următoarele date: 21.11.2022; 05.12.2022; 19.12.2022; 09.01.2023; 23.01.2023; 06.02.2023.
Toți cei care vor să cumpere bunul sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare conform caietului de sarcini. Ofertanții vor depune documentele necesare, conform caietului de sarcini, la sediul administratorului judiciar, până cel târziu la orele 12:00, în următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea: 18.11.2022; 29.11.2022; 16.12.2022; 06.01.2023; 20.01.2023; 03.02.2023.
Bunurile mobile corporale se vând libere de sarcini conform art. 91 din legea 85/2014. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile corporale sunt somați să anunțe administratorului judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Documentația trebuie să cuprindă: dovada achitării contravalorii caietului de sarcini nr. 412.1/22/ITM/2018 în sumă de 200 lei + TVA, garanția de participare în valoare de 10% din preţul de pornire al licitației, depuse în RO39 PIRB 3701 7751 1500 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei falite Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație, documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului.