Anunturi, Anunturi vanzari

Licitatie publica Esparom SA

Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, Nr.
RFO II 0235, Fax: 0356/818431, e-mail: contact@aqc.ro, reprezentată prin asociați coordonatori Alic
Bogdan și Cârceie Marius Radu în calitate de lichidator judiciar al SC Esparom SA, CUI: 14315513,
sediul: Timişoara, str. Polonă nr. 2, jud. Timiş; ORC J35/1358/2001 prin pronunțarea Sentinței civile
nr. 414/08.04.2021 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia Comercială, în dos. 4317/30/2009,
organizează licitație publică, conform caietului de sarcini nr. 520.1/34/ITM/2009 și regulamentului de
valorificare nr. 520/34/ITM/2009, care pot fi achiziționate pe cheltuiala solicitantului la sediul
lichidatorului judiciar, în vederea vânzării ÎN BLOC a bunurilor imobile proprietatea debitoarei SC
Esparom SA – în faliment.
Valorificarea bunurilor imobile se face în baza hotărârii adunării creditorilor din 02.10.2023,
consemnată în procesul verbal nr.516/34/ITM/2009.
Bunurile imobile supuse valorificării, ÎN BLOC, sunt următoarele:
-> teren intravilan in suprafață de 45.408 mp – constructii industriale, platforme tehnologice înscris
în CF 409470 Timișoara și teren intravilan in suprafață de 5.286 mp, pentru drum de acces in
strada Polonă înscris în CF 411049 Timișoara, având valoarea de evaluare de 100% de
2.038.325,00 euro, exclusiv TVA;
Atât prețul minim la care se acceptă valorificarea, cât și prețul ofertat vor fi exprimate în euro la cursul
BNR din data ținerii licitației și nu includ TVA.

Se vor organiza 6 licitații publice, cu strigare, după cum urmează:
– Primele 3 termene de licitații la 100% din valoarea de evaluare, respectiv 2.038.325,00 euro;
– Ultimele 3 termene de licitații la 90% din valoarea de evaluare, respectiv 1.834.492,50 euro;
Cele 6 termene de licitații se desfășoară la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Albinelor nr.
70 A-B, jud. Timiş, la ora 13:00, în următoarele date: 04.12.2023, 18.12.2023, 08.01.2024, 22.01.2024,
05.02.2024 și 19.02.2024.
Ofertanții vor depune documentele necesare, conform caietului de sarcini, la sediul lichidatorului
judiciar din Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, până cel târziu la orele 11:00, în
următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea: 29.11.2023; 15.12.2023; 05.01.2024;
19.01.2024; 02.02.2024; 16.02.2024.
Bunurile imobile se vând libere de sarcini conform art. 53 din legea 85/2006.

Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile sunt somați să anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită pentru vânzare în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.
Toți cei care vor să cumpere bunurile imobile sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare conform caietului de sarcini.
Documentația trebuie să cuprindă: dovada achitării contravalorii caietului de sarcini nr.
520.1/34/ITM/2009 în sumă de 5.000 lei + TVA, garanția de participare în valoare de 10% din preţul de
pornire al licitației, depuse în contul RO68 PIRB 3701 7545 6400 1000 al SC Esparom SA – în faliment
deschis la First Bank, aparținând debitoarei SC Esparom SA – în faliment, împuternicirea acordată
persoanei care reprezintă ofertantul la licitație, documente care certifică identitatea și calitatea
ofertantului.