Anunturi, Anunturi vanzari

Licitatie publica Tender

Alfa & Quantum Consulting SPRL, Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, Nr. RFO II
0235, Fax: 0356/818431, e-mail: contact@aqc.ro, reprezentată prin asociați coordonatori Alic Bogdan
și Cârceie Marius Radu în calitate de administrator judiciar al SC Tender SA, cu sediul în localitatea
Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 8, jud. Timiș, înmatriculata la O.R.C. Timiș sub nr.
J35/2638/1991, RO 1833246, conform Încheierii civile nr. 821 din data 15.05.2015 pronunțată de
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dos. 3087/30/2015, organizează licitație publică, conform
caietului de sarcini, care poate fi achiziționat pe cheltuiala solicitantului la sediul administratorului
judiciar, în vederea vânzării bunurilor mobile corporale proprietatea debitoarei SC TENDER SA – în
insolvență, in insolvency, en insolvabilité.
Valorificarea bunurilor mobile corporale se face în baza hotărârii adunării creditorilor din 11.11.2022,
consemnată în procesul verbal nr.574/15/ITM/2015.
Bunurile supuse valorificării, INDIVIDUAL, sunt următoarele:

 

Atât prețul minim la care se acceptă valorificarea, cât și prețul ofertat vor fi exprimate în euro la cursul BNR din data ținerii licitației și nu includ TVA.

Se vor organiza 6 licitații publice, cu strigare, după cum urmează:

  • Primele 2 termene de licitații la 100% din valoarea de evaluare;
  • Următoarele 2 termene de licitații la 75% din valoarea de evaluare;
  • Ultimele 2 termene de licitații la 50% din valoarea de evaluare;

Cele 6 termene de licitații se desfășoară la sediul administratorului judiciar, la ora 12:00, în următoarele date: 09.12.2022, 21.12.2022, 11.01.2023, 26.01.2023, 08.02.2023 și 22.02.2023.

Toți cei care vor să cumpere bunurile sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare conform caietului de sarcini. Ofertanții vor depune documentele necesare, conform caietului de sarcini, la sediul administratorului judiciar, până cel târziu la orele 15:00, în următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea: 06.12.2022; 16.12.2022; 06.01.2023; 20.01.2023; 03.02.2023; 17.02.2023.

Bunurile mobile corporale se vând libere de sarcini conform art. 91 din legea 85/2014. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile coporale sunt somați să anunțe administratorului judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Documentația trebuie să cuprindă: dovada achitării contravalorii caietului de sarcini nr. 580.1/15/ITM/2015 în sumă de 1.000 lei + TVA, garanția de participare în valoare de 10% din preţul de pornire al licitației, depuse în RO68 EGNA 1010 0000 0062 6945, deschis la Vista Bank România SA (fosta Marfin Bank SA), aparținând debitoarei SC TENDER SA – în insolvență, in insolvency, en insolvabilité, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație, documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului.