Pregatire profesională inițială

La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar, fiind obligatorie participarea la săptămâna centralizată de pregătire profesională.

Pregatire profesională continuă

Membrii UNPIR au obligaţia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile Statutului UNPIR.

Fiecare practician în insolvenţă definitiv şi compatibil are obligaţia să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I.