Prezentare filială

UNPIR Filiala Timiş are următoarele atribuții:

  • se ocupă de evidenţa membrilor practicieni în insolvenţă persoane juridice, persoane fizice compatibile şi persoane fizice incompatibile;
  • informează permanent membrii filialei în legătură cu deciziile adoptate de Consiliul naţional de conducere al UNPIR;
  • informează permanent membrii filialei în legătură cu circularele transmise de Secretariatul general al UNPIR;
  • informează permanent membrii filialei în legătură cu circularele transmise de INPPI;
  • mobilizează şi sprijină membrii săi în activitatea profesională, asigurând respectarea obligaţiilor statutare, respectiv: achitarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor profesionale, depunerea declaraţiilor de venit în termenul prevăzut de Statut, reînnoirea sau încheierea de către membrii Filialei a poliţelor de asigurare profesională;
  • sprijină Comisia de cenzori în acţiunea de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale cât şi a efectuării virărilor de 2% în contul de lichidare;
  • sprijină candidaţii la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, verifică şi avizează documentele necesare înscrierii şi asigură transmiterea acestora la Secretariatul General al UNPIR;
  • asigură arhivarea corespunzătoare a documentelor existente în portofoliul ei.

Raport de activitate pentru anul 2017

Raport de activitate pentru anul 2018

Consiliul de Conducere al UNPIR Filiala Timis:

Urechiatu Romeo Antoniu – Presedinte

Carceie Marius Radu – Membru

Velican Oana Luminita – Membru

Persoana de contact: Baloi Tanta – Secretariat

Instanta Locala de Disciplina Timisoara

– Tripa Cristian Calin – Presedinte

– Dragan Nadina – Membru

– Dudas Ramona – Membru

– Schiopescu Budaca Elena Magdalena

Comisia de Cenzori a UNPIR Filiala Timis

– Florea Lucian Cristian – Presedinte

– Iorgovan Bianca  – Membru

– Precup AnaMaria  – Membru