Prezentare filială

UNPIR Filiala Timiş are următoarele atribuții:

 • se ocupă de evidenţa membrilor practicieni în insolvenţă persoane juridice, persoane fizice compatibile şi persoane fizice incompatibile;
 • informează permanent membrii filialei în legătură cu deciziile adoptate de Consiliul naţional de conducere al UNPIR;
 • informează permanent membrii filialei în legătură cu circularele transmise de Secretariatul general al UNPIR;
 • informează permanent membrii filialei în legătură cu circularele transmise de INPPI;
 • mobilizează şi sprijină membrii săi în activitatea profesională, asigurând respectarea obligaţiilor statutare, respectiv: achitarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor profesionale, depunerea declaraţiilor de venit în termenul prevăzut de Statut, reînnoirea sau încheierea de către membrii Filialei a poliţelor de asigurare profesională;
 • sprijină Comisia de cenzori în acţiunea de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale cât şi a efectuării virărilor de 2% în contul de lichidare;
 • sprijină candidaţii la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, verifică şi avizează documentele necesare înscrierii şi asigură transmiterea acestora la Secretariatul General al UNPIR;
 • asigură arhivarea corespunzătoare a documentelor existente în portofoliul ei.

Raport de activitate pentru anul 2017

Raport de activitate pentru anul 2018

CONDUCERE:

Președinte UNPIR Filiala Timiș

AV. DR. FLAVIA CONSUELA CRĂCIUN

Persoana de contact:

Preşedinte UNPIR Filiala Timiş

Av. Dr. Flavia Consuela Crăciun

Consiliu de Conducere al UNPIR Filiala Timiş

 1. Crăciun Flavia Consuela – Preşedinte
 2. Păsărin Eleonora – Membru
 3. Talpai Loredana Hortensia – Membru

Instanţa Locală de Disciplină Timişoara

 1. Colca Ancuţa
 2. Şchiopescu-Budacă Elena Magdalena
 3. Şermer Simona Silvana Georgeta

Comisia de Cenzori a UNPIR Filiala Timiş

 1. Iorgovan Bianca
 2. Florea Lucian Cristian
 3. Trifa Liviu Ionel