CASA DE INSOLVENTA TRIPLEX SPRL – Licitatie publica bunuri mobile agricole

On Call

Lichidatorul judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ TRIPLEX SPRL, cu sediul procedural în Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13, sc. B, Bl.L5, parter, judeţ Timiş, CIF – 37381931, tel./fax 0256-370969, tel. mobil 0722-206537, 0745-895664, e-mail: casadeinsolventatriplex@gmail.com,

ANUNŢĂ:

vânzarea la licitaţia publică a următoarelor bunuri mobile din patrimoniul debitoarei AGRO CARLAS SERV SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), conform tabelului de mai jos:

1. Semănătoare păioase HORSCH SPRINTER 4 ST PPF … buc 1…. 14.192 EURO … 67.500 LEI
2. Tractor JOHN DEER model 7730 … buc 1 … 23.107,50 EURO … 110.000 LEI
3. Plug KUHN, model MULTI MASTER 152 5T … buc 1 … 6.925,50 EURO …. 33.000 LEI
4. Disc Combinator marca STROM model 1 Discland LC 5000 … buc 1 … 13.231 EURO … 63.000 LEI
TOTAL 57.456 EURO … 273.500 LEI

Vânzarea bunurilor mobile nu este o operațiune scutită de taxă, prin urmare se va colecta TVA la vânzare.

Participanţii la licitaţie au obligaţia de a depune o cauţiune în cuantum de 10% + TVA din valoarea de pornire la licitaţie, în contul de faliment al debitoarei AGRO CARLAS SERV SRL, CUI – 26250477, Cod IBAN RO51BREL0002001874340100 deschis la LIBRA Internet Bank – Sucursala Bărnuțiu Timişoara. Participanţii la licitaţie au obligaţia de a achita o taxă de participare în valoare de 100 lei, taxă care se achită la casieria lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul RO55BREL0002001733610100, titular CASA DE INSOLVENȚĂ TRIPLEX SPRL, CIF – 37381931, precum şi obligația de a achiziționa regulamentul de organizare a vânzării prin licitație publică a bunurilor mobile, la prețul de 100 de lei.

Oferta de participare la licitaţie împreună cu documentele de identificare ale ofertantului, cu dovada achitării cauţiunii, cu dovada achitării taxei de participare şi cu dovada achiziţionării regulamentului vor fi depuse de către participanţi până cel târziu cu 24 de ore înainte de data şi ora deschiderii licitaţiei publice. Depunerea acestor documente poate fi făcută și prin transmisiune electronică, la adresa de e-mail: casadeinsolventatriplex@gmail.com.

Lichidatorul judiciar informează doritorii despre faptul că, bunurile scoase la licitație vor putea fi inspectate, după publicarea anunțului de vânzare, în locația în care acestea se află, respectiv în localitatea Periam, str. Nufărului nr. 10, județ Timiș, în fiecare zi lucrătoare de vineri între orele 13.00 – 15.00.

Program de licitații:
– 10.03.2020, orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 100% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 17.03.2020, orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 90% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 24.03.2020,orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 80% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 31.03.2020, orele15.00, valoarea de pornire la licitație, 70% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 07.04.2020, orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 60% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 14.04.2020, orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 50% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 21.04.2020, orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 40% + TVA din valoarea consemnată în tabel;
– 28.04.2020, orele 15.00, valoarea de pornire la licitație, 30% + TVA din valoarea consemnată în tabel;

Licitațiile se vor organiza la sediul procedural al lichidatorului judiciar din Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr.13, bl. L5, sc.B, parter, județ Timiș, conform programului prezentat.

Prin prezenta publicaţie de vânzare aducem la cunoştinţă publică faptul că, sunt invitaţi toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile supuse valorificării să aducă la cunoştinţa lichidatorului judiciar aceste drepturi, înainte de data stabilită pentru vânzare, sub pedeapsa de a nu li se mai lua în considerare după această dată.

STIRI