CII COSMA DORIN – Licitatie bunuri imobile

On Call

C.I.I. COSMA DORIN, adresă corespondență: Timișoara, str. Aurelia Fatu Radutu, nr. 6, jud. Timiș, lichidator NAUPLIA SRL, anunță licitație publică, marți 29.06.2021, ora 10 la sediul U.N.P.I.R. Timiș, Timișoara, str. Francesco Grisellini, nr. 2 , etaj 1, cam. 2 și 3, pentru Spațiu comercial, CF 402725 Lugoj, preț  pornire: 6.400 Euro (50%); În caz de neadjudecare, licitația se repetă în fiecare marți, în același loc si oră. Ofertele se depun la adresa de corespondență a lichidatorului, până în ziua precedentă licitației, ora 12, și conțin: cerere participare licitație; dovada depunerii în contul bancar al Nauplia SRL a cauțiunii de 10% din prețul de strigare; chitanță 300 lei (Regulament licitație) pentru fiecare bun ofertat; persoane fizice, copie act identitate; persoane juridice, certificat constatator ORC (original); PFA certificat înregistrare fiscală (copie certificată), taxa participare 100 lei. Relații suplimentare: tel. 0722348039; e-mail: dorin@cosma.ro.

STIRI