INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL – Licitatie publica bunuri imobile si mobile

On Call

Subscrisa, INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL, cu sediul în Timișoara, Piața Unirii, nr. 13, etajul 1, birou 2, jud. Timiș, în calitate de lichidator judiciar al Isopalrom S.R.L. –  în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Timişoara, Calea Şagului, nr. 140A, jud. Timiș, CUI RO6595960, J35/4000/1994, anunţă organizarea de licitaţii publice în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea 85/2014, pentru valorificarea bunurilor imobile și mobile aparţinând debitoarei Isopalrom S.R.L., după cum urmează:

BUNURI CARANSEBEȘ

Denumire mijloc fix Preț vânzare EURO/LEI
Teren 2524 mp 30.288 euro
Post trafo 14.816 euro
Hala 4+4+6 430.724 euro
Hala 7 24.850 euro
Hala 9 62.965 euro
Hala 10 40.358 euro
Moara 103.288 euro
Mijloace fixe 113.174 euro
Ob.de inventar în folosința 3.660,00 lei
Stocuri 6.131,71 lei

BUNURI HUNEDOARA

Denumire mijloc fix Preț vânzare EURO/LEI
Teren 4654 mp 23.270 euro
Hala depozit Hunedoara 116.037 euro
Ob.de inventar în folosința 881 lei

BUNURI CRAIOVA

Denumire mijloc fix Preț vânzare EURO
Teren 4479,05 mp Almaj, sat Bojea 31.353

CHIȘINĂU CRIȘ

Denumire mijloc fix Preț vânzare EURO
Teren extravilan – pasune 1,74 ha 68.000

Licitațiile se vor ține la sediul lichidatorului judiciar Insolvency Smart Concept SPRL, din Timișoara, Piața Unirii, nr. 13, etajul 1, birou 2, jud. Timiș.

Prima licitație se desfășoară la data de 10.07.2020 ora 12.30, iar celelalte 10 licitații se vor organiza în data de  17.07.2020 la ora 12.30, 24.07.2020 la ora 12.30, 31.07.2020 la ora 12.30, 18.08.2020 la ora 12.30, 07.09.2020 la ora 12.30, 18.09.2020 la ora 12.30, 25.09.2020 la ora 12.30, 02.10.2020 la ora 12.30, 09.10.2020 la ora 12.30, respectiv 16.10.2020 la ora 12.30. Pentru bunurile imobile, prețul de pornire este de 70% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, iar pentru bunurile mobile, prețul de pornire este de 30 % din cel stabilit prin din raportul de evaluare.

Bunurile imobile nu se pot vinde cu o valoare inferioară sumei de 70% din raportul de evaluare pentru imobile sau 30% pentru autovehicule și alte bunuri mobile.

Bunurile de la gestiunea Hunedoara, vor avea un preț de pornire de 360.000 lei, acesta fiind prețul pentru care se vor putea cumpăra în bloc, toate bunurile, mobile sau imobile, în totalitate, aferente acelei locații. Suma pentru ca acestea să poată fi  achiziționate se poate plăti și în 36 de rate lunare, in cuantum de 10.000 lei, fiecare, care se plătesc până la data de 15 a lunii în curs. Pentru garantarea achitării prețului se constituite o garanței de 40.000 lei (primele 4 rate achitate). Acestea se vor achita, lunar, după câștigarea licitației, garanția netrebuind a fi achitată anticipat. Neplata garanției, dacă nu se încheie contractul, dă drept la formularea acțiunii în instanță, pentru recuperarea sumelor, competente fiind instanțele din Timișoara. Suma va putea fi plătită și în totalitate, nu mai puțin de 10 000 lei lunar. La finalizarea plății în întregime a sumelor, se va încheia contractul la notar. Neplata sumelor, conform termenelor, dacă duc la neîncheierea contractului, determină pierderea sumelor plătite până la acea dată, prejudiciu evaluat anticipat. Se va datora și impozitul pe anul 2019 și 2020, care se adaugă la preț. Cu privire la lipsa vreunui bun, de la această locație, se aplică dispozițiile din regulament, prețul total neputând fi inferior sumei de 360.000 lei, odată cu vânzarea cu această sumă nemaiexistând bunuri aferente acestei locații din Hunedoara, în sumă intrând orice bunuri mobile sau imobile privind această locație.

Garanția de participare este de 5% din valoarea cu TVA. Pentru imobile prețul regulamentului este de 2.500 lei și prețul participării la licitație este de 2.500 lei. În situația în care se dorește să se achiziționeze doar bunuri mobile, sau autovehicule, regulamentul se achiziționează cu 600 lei, iar taxa de participare este tot de 600 lei.

Toate informațiile relevante sunt cuprinse în regulament și acestea se pot afla după achiziționarea acestuia. Informații suplimentare la tel. 0762236666 sau la e-mail: burz_ciprian@yahoo.com.

Oricine îndeplinește condițiile din regulament poate depune oferte de cumpărare și se poate prezenta la licitație.

STIRI