INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL – Licitatie publica bunuri mobile

On Call

Subscrisa INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL, cu sediul în Timișoara, Piața Unirii, nr. 13, etajul 1, birou 2, jud. Timiș, în calitate de lichidator judiciar al Dualtech Mobile SRL. –  în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în cu sediul în Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, et. P, ap. 1A, jud. Arad, CUI 17981990, J02/1711/2005, anunţă organizarea de licitaţii publice în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea 85/2014, pentru valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei  DUALTECH MOBILE SRL, după cum urmează:

Denumire Valoare de piata propusa de evaluator
  – euro – – lei –
Samsung GALAXY S5 mini 50 235
Valoare de piata pentru 249 bucati telefoane mobile marca Samsung GALAXY S5 mini 12.450 58.515

Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, Piaţa Unirii, nr. 13, etajul 1 biroul 2, jud. Timiş.

Prima licitație se desfășoară la data de 20.11.2020 ora 11.00, prețul de pornire fiind preţul stabilit prin raportul de evaluare, 100%. A doua licitație se va organiza in 27.11.2020, ora 11.00, prețul de pornire fiind de 75% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. A treia licitație pentru bunurile nevalorificate in licitațiile anterioare se va organiza in 04.12.2020 ora 11.00, prețul de pornire fiind de 50 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare. A patra licitație pentru bunurile nevalorificate in licitațiile anterioare se va organiza in 11.12.2020 ora 11.00, prețul de pornire fiind de 40% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, iar a cincea licitație in data de 18.12.2020 ora 11.00, prețul de pornire fiind de 30% din prețul stabilit.

Celelalte patru licitații se vor organiza în data de  08.01.2021 la ora 11.00, 15.01.2021 la ora 11.00, 22.01.2021 la ora 11.00, respectiv în data de 29.01.2021 la ora 11.00, prețul de pornire fiind de 20% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. Bunurile mobile nu se pot vinde cu o valoare inferioară sumei de 20% din raportul de evaluare.

La prețul de pornire se adăugă și TVA. Garanția de participare este de 10% din valoarea cu TVA. Prețul regulamentului este de 200 lei și prețul participării la licitație este de 200 lei. În situația în care se achiziționează până la 6 telefoane sumele vor fi de 20 lei achiziție regulament și 20 de lei participare.

Toate informațiile relevante sunt cuprinse în regulament și acestea se pot afla după achiziționarea acestuia.

Informații suplimentare la tel. 0762236666 sau la e-mail: burz_ciprian@yahoo.com.

Oricine îndeplinește condițiile din regulament poate depune oferte de cumpărare și se poate prezenta la licitație.

STIRI