INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL – Licitatie publica bunuri mobile

On Call

Subscrisa, INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Paul Chinezu, nr. 6, parter, ap. 7, interfon 06, jud. Timiș, în calitate de lichidator judiciar al Dualtech Mobile SRL. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în cu sediul în Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, et. P, ap. 1A, jud. Arad, CUI 17981990, J02/1711/2005, anunţă organizarea de licitaţii publice în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea 85/2014, pentru valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei DUALTECH MOBILE SRL., după cum urmează:

  • Samsung GALAXY S5 mini … Evaluare 50 euro/235 lei
  • Valoare de piata pentru 249 bucati telefoane mobile marca Samsung GALAXY S5 mini … 12.450 euro/58.515 lei

Prima licitație va avea loc şi va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Paul Chinezu nr. 6, ap. 7, jud. Timiş, iar ulterior la sediul lichidatorului din Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 13, etajul 1 biroul 2, jud. Timiş.

Prima licitație se desfășoară la data de 27.03.2020 ora 10.00, prețul de pornire fiind preţul stabilit prin raportul de evaluare, 100%.

A doua licitație se va organiza in 03.04.2020, ora 10.00, prețul de pornire fiind de 75% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.

A treia licitație pentru bunurile nevalorificate in licitațiile anterioare se va organiza in 10.04.2020 ora 10.00, prețul de pornire fiind de 60 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare.

Celelalte doisprezece licitații se vor organiza în data de 16.04.2020 ora 10.00, 24.04.2020, ora 10.00, 30.04.2020, ora 10.00, 08.05.2020 ora. 10.00, 15.05.2020 ora. 10.00, 22.05.2020 ora. 10.00, 28.05.2020 ora. 10.00, 05.06.2020 ora. 10.00, 12.06.2020 ora. 10.00, 19.06.2020 ora. 10.00, 03.07.2020 ora. 10.00 respectiv 10.07.2020 ora. 10.00, prețul de pornire fiind de 50% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. Bunurile mobile nu se pot vinde cu o valoare inferioară sumei de 50% din raportul de evaluare.

La prețul de pornire se adăugă și TVA. Garanția de participare este de 10% din valoarea cu TVA. Prețul regulamentului este de 200 lei și prețul participării la licitație este de 200 lei. În situația în care se achiziționează până la 6 telefoane sumele vor fi de 20 lei achiziție regulament și 20 de lei participare.

Toate informațiile relevante sunt cuprinse în regulament și acestea se pot afla după achiziționarea acestuia.

Informații suplimentare la tel. 0762236666 sau la e-mail: burz_ciprian@yahoo.com.

Oricine îndeplinește condițiile din regulament poate depune oferte de cumpărare și se poate prezenta la licitație.

STIRI