Licitatie publica Karpat Construct SRL, prin lichidator Insolvency Smart Concept SPRL

Karpat anunt vanzare ZIAR
0lei

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, Insolvency Smart Concept SPRL., cu sediul în Timișoara, Piața Unirii, nr. 13, etajul 1, birou 2, jud. Timiș, în calitate de lichidator judiciar al KARPAT – CONSTRUCT SRL-  în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, Aleea Cristalului, Nr. 2A, Ap. 4, jud. Timiș, CUI RO23583930, J35/1179/2008, anunţă organizarea de licitaţii publice în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea 85/2014, pentru valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei  KARPAT – CONSTRUCT SRL., după cum urmează:

Denumire Valoare vânzare forțata propusa de evaluator
  – euro – – lei –
Utilaj Sapator de gropi Schaffer 2024 3430 16860
Renaul Kankoo TM 01 KTK 280 1380
Valoare de piata bunuri imobile 3710 18240

Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, Piaţa Unirii, nr. 13, etajul 1 biroul 2, jud. Timiş.

Prima licitație se desfășoară la data de 04.06.2021ora 11.00, prețul de pornire fiind preţul stabilit prin raportul de evaluare, 100%. A doua licitație se va organiza in 11.06.2021, ora 11.00, prețul de pornire fiind de 80% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. A treia licitație pentru bunurile nevalorificate in licitațiile anterioare se va organiza in 18.06.2021 ora 11.00, prețul de pornire fiind de 60 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare. A patra licitație pentru bunurile nevalorificate in licitațiile anterioare se va organiza in 25.06.2021 ora 11.00, prețul de pornire fiind de 50% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, iar a cincea licitație in data de 02.07.2021 ora 11.00, prețul de pornire fiind de 40% din prețul stabilit.

Celelalte patru licitații se vor organiza în data de  09.07.2021, 16.07.2021, 23.07.2021, respectiv în data de 30.07.2021, la ora 11.00 fiecare, prețul de pornire fiind de 40% din preţul stabilit prin raportul de evaluare. Bunurile mobile nu se pot vinde cu o valoare inferioară sumei de 40% din raportul de evaluare.

La prețul de pornire se adăugă și TVA. Garanția de participare este de 10% din valoarea cu TVA. Prețul regulamentului este de 400 lei și prețul participării la licitație este de 400 lei.

Toate informațiile relevante sunt cuprinse în regulament și acestea se pot afla după achiziționarea acestuia.

Informații suplimentare la tel. 0762236666 sau la e-mail: burz_ciprian@yahoo.com.

Oricine îndeplinește condițiile din regulament poate depune oferte de cumpărare și se poate prezenta la licitație.

STIRI