NIVELUL TAXELOR 

pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare

Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare, pentru:

A. Pentru societăţile profesionale:

1. cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire………………………………………………….. 50 lei
2. cerere înregistrare societate profesională/filială a societăţii……………………………………. 400 lei
3. eliberare certificat de înregistrare…………………………………………………………………………. 200 lei
4. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada………………………………………………60 lei
5. a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR)………………………………….100 lei
5. b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri)…………………………………200 lei
6. cereri de furnizare informaţii:

6.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) se taxează fiecare poziţie cu …………….40 lei
6.b) cerere de eliberare copii simple după acte aflate la dosar………………………………30 lei/pagină
6.c) cerere de eliberare copii certificate după acte aflate la dosar………………………….50 lei/pagină

7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare………………………………………………………100 lei
8. cerere eliberare istoric societate……………………………………………………………………………. 200 lei

B.Pentru cabinetele individuale şi cabinete asociate:

1. cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate…………………………………………… 200 lei
2. eliberare certificat de înregistrare……………………………………………………………………………100 lei
3. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada……………………………………………… 30 lei
4.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR)…………………………………….50 lei
4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri)…………………………………..200 lei
5. cereri de furnizare informaţii:

5.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) se taxează fiecare poziţie cu……………….40 lei
5.b) cerere de eliberare copii simple după acte aflate la dosar………………………………. 30 lei/pagină
5.c) cerere de eliberare copii certificate după acte aflate la dosar………………………….. 50 lei/pagină

6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare………………………………………………………….50 lei
7. cerere eliberare istoric cabinet sau cabinete asociate…………………………………………………. 200 lei

Membrii Uniunii au următoarele obligaţii:

  • să înregistreze la Filială declaraţia veniturilor realizate în anul anterior până la data de 15 martie a fiecărui an
  • să plătească cotizaţia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs
  • să plătească contribuţia pe tranşe de venituri (0.8% din venitul brut realizat exclusiv TVA) până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior
  • să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, cel puţin în cuantumul minim de 100.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 500.000 pentru persoane juridice
  • să comunice, în termen de maxim 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi pe cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR.

Cotizațiile se achită în contul UNPIR Filiala Timiș, având IBAN RO85BREL0002001278080100.

După plata cotizației se eliberează atestatul profesional și legitimația de practician în insolvență.

ANEXA Nr. 5
la statut

NIVELUL TAXELOR ȘI COTIZAȚIILOR

precum și plafonul minim de asigurare profesională

CAPITOLUL II Nivelul taxelor și cotizațiilor

Art. 1. – Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 1.200 lei.

Art.2. – Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.

Art. 3. – Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de: a) 1.200 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie; b) 10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregătire profesională; c) 1.500 lei pentru persoane juridice.

Art. 4. – (1) Cotizaţia anuală este de: a) 650 lei pentru persoane fizice compatibile; b) 433 lei pentru persoane fizice incompatibile; (2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei

Art. 5. – Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie, încasată de I.N.P.P.I., este de 1.500 lei.

Art. 6. – Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare îndeplinirii scutirii de stagiu în baza art. 33 din OUG nr. 86/2006 va fi de 1500 lei.

Art. 7. – Taxa de eliberare privind istoricul calității de membru al UNPIR va fi de 100 lei.

CAPITOLUL II Plafonul minim
de asigurare profesională 

Art. 8. – Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IB şi IC ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.

Art. 9. – Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsecţiunea IIA a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 500.000 lei.

Art. 10. – Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsecţiunea a III-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.

Art. 11. – Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecţiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 500.000 lei.